Trường tiểu học Trần Văn Ơn

  • Điện thoại: 0983829791
  • Email: vanhongnvx@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 6, xã Cư NI, Huyện Eakar, Tỉnh Đăk Lăk