Giới thiệu

Trường TH Trần Văn Ơn, địa chỉ thôn 6, xã Cư Ni, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk. Gồm 20 Cán biij, giáo viên, nhân viên